Om Katharina PAoli

Entreprenör, föreläsare och rådgivare inom hållbarhet och kommunikation, med en stor passion för hållbar affärsutveckling och hållbar livsstil. 

  • Grundare och VD för Nudgd som beteendeutmaningar med konkreta lösningar som ger mätbara resultat i ert hållbarhetsarbete. 
  • Grundare och Ordförande i  A Win Win World - en samverkansplattform för en hållbar framtid. 
  • Initativtagare till Nudging Sweden - ett nätverk vars syfte är att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid.
  • Grundare och VD för Wildflower Group som arbetar med affärsrådgivning och bollplank för företag och startups som vill utveckla hållbara affärsmodeller. 
  • Grundare och VD för Brunat PR&Event, kommunikationsbyrå med fokus på CSR och hållbarhetskommunikation. 
  • Grundare till EcoBride  - Sveriges störsa online community med inspiration för ekobröllop.
  • Medlem i Al Gore's globala nätverk av klimatledare - Climate Reality Leadership Corps. Nätverket samlar ledare från hela världen som har tagit ställning för att adressera klimaförändringarna och driva lösningar för hur vi kan stoppa den globala uppvärmingen. Katharina är tränad i den senaste klimatforskningen, ledarskap, mentorskap och presentationsteknik av Al Gore själv. 
  • Medlem av Marknadsrådet för Ljusgårda Vertical Farming
  • Medlem i Advisory Board för VRexicon. 

Katharina constantly exceeds expectations and makes a strong impression. She is highly professional with entrepreneurial focus, great leadership skills as well as a great team member, and very business minded. Katharina is driven, courageous, persistent, observant, warm and caring. 
It is hard to find someone as committed as Katharina to solve the challenges of this world!

Birgitta Andrén Åkerblom
Senior Advisor
Stiftelsen Gerlesborgsskolan